26.05.2020: Sal 94,14-19

14 Herren forkaster ikke sitt folk
          og forlater ikke sin eiendom.
          
   
...


Kilde: www.bibel.no