Kirken i Songdalen > Menighetene > TROSOPPLÆRING

Når et barn blir døpt i Den norske kirke, leser vi fra bibelen om å lære å kjenne troen. Dette ønsker kirken i Songdalen å bidra til. Derfor har vi tilbud om trosopplæring for barn og unge fra 0 til 18 år.

Bakgrunn:

Med skolens læreplan fra 1997 ble faget kristendom gjort om til KRL, og 315 timer med kristendomsundervisning ble fjernet fra skolen. Som en konsekvens på det, vedtok Kirkemøtet i 2009 trosopplæringsplanen ”GUD GIR – VI DELER”. Dette er et trosopplæringsopplegg som skal sikre at alle døpte barn i Den norske kirke skal få 315 timer med trosopplæring i kirken. Menighetsrådene fikk ansvar for å utarbeide planer for opplæringen, tilpasset lokale forhold, som skal være en systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år. Planen skal legge til rette for at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av.

Her er en oversikt over trosopplærinstiltakene i Greipstad menighet

Her er en oversikt over trosopplæringstiltakene i Finsland menighet

TROSOPPLÆRINGEN I SONGDALEN

Kunstutstillingen - oppdatert

   Les mer...

LYS VÅKEN

   Les mer...

Vi deler ut bøker til 4- og 6-åringer

   Les mer...

Lysvåken 2018 i Finsland

   Les mer...

LysVåken i Greipstad kirke 24-25 nov. 2018

   Les mer...

LysVåken i Finsland kyrkje 17-18 nov. 2018

   Les mer...

Tårnagent

   Les mer...

Miljøagenter, Greipstad & Finsland 2018

Til alle 4. klassinger i Greipstad & Finsland. Vil du være en miljøagent? ...   Les mer...

Babysang

   Les mer...

4- og 6-åringer

   Les mer...