Kirken i Songdalen > Menighetene > RÅD OG UTVALG

RÅD OG UTVALG

HVA GJØR MENIGHETSRÅDET

   Les mer...

MØTEBOK FOR GREIPSTAD MENIGHETSRÅD

Greipstad menighetsråd    Les mer...

MØTEBOK FOR FINSLAND SOKNERÅD

Finsland sokneråd    Les mer...

Årsberetninger Greipstad

   Les mer...

Årsberetninger Finsland

   Les mer...

Bispevisitas i Songdalen, Greipstad og Finsland sokn.

Bispevisitas i Songdalen, Greipstad og Finsland sokn.    Les mer...

Årsmøte for 2018

   Les mer...

Valgresultat for Greipstad menighetsråd

GREIPSTAD MENIGHETSRÅD                                    ...   Les mer...