porsmyr bygdetun

Greipstad menighet arrangerer torsdags-gudstjenester i gjødselkjelleren på Porsmyr klokken 19.30

VÅREN 2017:

Starter kl.19:30

Datoer:
Torsdag 9. februar
Torsdag 30. mars
Torsdag 4. mai

Kaffe i fjøset etter gudstjenesten.
Velkommen til et godt fellesskap!

 

Kontakt
Sokneprest Svein Arve Egeland 45250240

http://www.porsmyrbygdetun.com/