porsmyr bygdetun

Greipstad menighet arrangerer torsdags-gudstjenester i gjødselkjelleren på Porsmyr klokken 19.30

VÅREN 2018:

Starter kl.19:30

Datoer:
Torsdag 1. februar
Torsdag 15. mars
Torsdag 19. april

Kaffe i fjøset etter gudstjenesten.
Velkommen til et godt fellesskap!

 

Kontakt
Sokneprest Svein Arve Egeland 45250240

http://www.porsmyrbygdetun.com/