Menighetsbladet blir utgitt av menihetsrådene og distribueres til alle hjem i prestegjeldet. Redaksjonen tar gjerne imot saker til bladet. Stoff med bilder prioriteres. Bruk e-post: mbladet@gmail.com.

Retningslinjer for innsending av stoff i 2017:

For å sende inn stoff, skriv som emne i e-posten nummer på utgivelse du ønsker saken i, tittel på sak, samt om saken gjelder Søgne, Finsland eller Greipstad (eksempel på et godt emne i e-posten: nr5 - 2016 "Tittel på artikkel" - Finsland).

Legg ved tekst i word-dokument. NB! bildetekster skrives inn øverst i tekstdokumentet. Bilder leveres som .jpg som vedlegg i samme e-post.

 

Redaksjonen:

Knut Asbjørn Koland (Greipstad)                            Tlf. 970 51 655

Steinar Andreassen (Søgne)                                  Tlf. 918 62 036

Jostein Andreassen (Søgne)                                  Tlf. 920 26 308

Ida Omdal Haaland (Søgne)                                   Tlf. 920 26 308

Ekspeditør:

Frode Syverstad og Hans Betsaker

Grafisk utforming og trykk:

Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS

 

Tidligere utgivelser

 TittelEierCategoryendret datoStr 
2017-4  13.11.20171,10 MBLast ned
2017-3  12.09.20171,29 MBLast ned
2017-2  12.09.20171,08 MBLast ned
2017-1  12.09.20173,93 MBLast ned
2016-4  27.02.20174,73 MBLast ned
2016-3  27.02.20173,77 MBLast ned
2016-1  20.09.20162,73 MBLast ned
2015-4  20.09.20161,74 MBLast ned
2015-3  20.09.20161,26 MBLast ned
2015-2  20.09.20161,09 MBLast ned
2015-1  20.09.20161,02 MBLast ned
2014-5  20.09.2016779,12 KBLast ned
2014-4  20.09.2016767,80 KBLast ned
2014-3  20.09.20161 011,09 KBLast ned
2014-2  20.09.2016974,83 KBLast ned
2014-1  20.09.2016990,56 KBLast ned
2013-6  20.09.20161,19 MBLast ned
2013-5  20.09.20161,03 MBLast ned
2013-4  20.09.20161,21 MBLast ned
2013-3  20.09.20161,08 MBLast ned
2013-2  20.09.20162,74 MBLast ned
2013-1  20.09.20161,32 MBLast ned
2012-6  20.09.20161,32 MBLast ned
2012-5  20.09.20161,41 MBLast ned
2012-4  20.09.20162,11 MBLast ned
2012-3  20.09.20161,09 MBLast ned
2012-2  20.09.20161,10 MBLast ned
2012-1  20.09.20161,24 MBLast ned
2011-5  20.09.20161,97 MBLast ned
2011-4  20.09.20161,18 MBLast ned
2011-2  20.09.20162,45 MBLast ned
2011-1  20.09.20163,77 MBLast ned
2010-5  20.09.20161,97 MBLast ned
2010-4  20.09.20161,39 MBLast ned
2010-3  20.09.20161,41 MBLast ned
2010-2  20.09.2016970,89 KBLast ned
2010-1  20.09.20161,48 MBLast ned
2009-6  20.09.20161,03 MBLast ned
2009-5  20.09.20161,20 MBLast ned
2009-4  20.09.20161,18 MBLast ned
2009-3  20.09.20161,05 MBLast ned
2009-2  20.09.20161,47 MBLast ned
2009-1  20.09.20161,04 MBLast ned
2008-6  20.09.2016803,32 KBLast ned
2008-5  20.09.20161,64 MBLast ned
2008-4  20.09.20161,28 MBLast ned
2008-3  20.09.20161,41 MBLast ned
2008-1  20.09.20162,51 MBLast ned
2007-6  20.09.20161,17 MBLast ned
2007-5  20.09.20161,18 MBLast ned
2007-4  20.09.20161,21 MBLast ned
2007-3  20.09.20161,36 MBLast ned
2007-2  20.09.20163,18 MBLast ned
2007-1  20.09.2016916,89 KBLast ned
2006-6  20.09.20161,69 MBLast ned