Kirken i Songdalen > Menighetene > MENIGHETSBLADET

 

Menighetsbladet blir utgitt av menihetsrådene og distribueres til alle hjem i prestegjeldet. Redaksjonen tar gjerne imot saker til bladet. Stoff med bilder prioriteres. Bruk e-post: mbladet@gmail.com.

Retningslinjer for innsending av stoff i 2017:

For å sende inn stoff, skriv som emne i e-posten nummer på utgivelse du ønsker saken i, tittel på sak, samt om saken gjelder Søgne, Finsland eller Greipstad (eksempel på et godt emne i e-posten: nr5 - 2016 "Tittel på artikkel" - Finsland).

Legg ved tekst i word-dokument. NB! bildetekster skrives inn øverst i tekstdokumentet. Bilder leveres som .jpg som vedlegg i samme e-post.

 

Redaksjonen:

Knut Asbjørn Koland (Greipstad)                            Tlf. 970 51 655

Steinar Andreassen (Søgne)                                  Tlf. 918 62 036

Jostein Andreassen (Søgne)                                  Tlf. 920 26 308

Ida Omdal Haaland (Søgne)                                   Tlf. 920 26 308

Ekspeditør:

Hans Betsaker

Grafisk utforming og trykk:

Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS

 

Tidligere utgivelser

 TittelEierCategoryendret datoStr 
2018-5  02.11.20181,69 MBLast ned
2018-4  02.11.20181,33 MBLast ned
2018-3  02.11.20182,14 MBLast ned
2018-2  02.11.20181,72 MBLast ned
2018-1  02.11.20181,66 MBLast ned
2017-4  02.11.20181,10 MBLast ned
2017-3  02.11.20181,29 MBLast ned
2017-2  02.11.20181,08 MBLast ned
2017-1  02.11.20183,93 MBLast ned
2016-4Lindi Aagedal 27.02.20174,73 MBLast ned
2016-3Lindi Aagedal 27.02.20173,77 MBLast ned
2016-1Lindi Aagedal 20.09.20162,73 MBLast ned
2015-4Lindi Aagedal 20.09.20161,74 MBLast ned
2015-3Lindi Aagedal 20.09.20161,26 MBLast ned
2015-2Lindi Aagedal 20.09.20161,09 MBLast ned
2015-1Lindi Aagedal 20.09.20161,02 MBLast ned
2014-5Lindi Aagedal 20.09.2016779,12 KBLast ned
2014-4Lindi Aagedal 20.09.2016767,80 KBLast ned
2014-3Lindi Aagedal 20.09.20161 011,09 KBLast ned
2014-2Lindi Aagedal 20.09.2016974,83 KBLast ned
2014-1Lindi Aagedal 20.09.2016990,56 KBLast ned
2013-6Lindi Aagedal 20.09.20161,19 MBLast ned
2013-5Lindi Aagedal 20.09.20161,03 MBLast ned
2013-4Lindi Aagedal 20.09.20161,21 MBLast ned
2013-3Lindi Aagedal 20.09.20161,08 MBLast ned
2013-2Lindi Aagedal 20.09.20162,74 MBLast ned
2013-1Lindi Aagedal 20.09.20161,32 MBLast ned
2012-6Lindi Aagedal 20.09.20161,32 MBLast ned
2012-5Lindi Aagedal 20.09.20161,41 MBLast ned
2012-4Lindi Aagedal 20.09.20162,11 MBLast ned
2012-3Lindi Aagedal 20.09.20161,09 MBLast ned
2012-2Lindi Aagedal 20.09.20161,10 MBLast ned
2012-1Lindi Aagedal 20.09.20161,24 MBLast ned
2011-5Lindi Aagedal 20.09.20161,97 MBLast ned
2011-4Lindi Aagedal 20.09.20161,18 MBLast ned
2011-2Lindi Aagedal 20.09.20162,45 MBLast ned
2011-1Lindi Aagedal 20.09.20163,77 MBLast ned
2010-5Lindi Aagedal 20.09.20161,97 MBLast ned
2010-4Lindi Aagedal 20.09.20161,39 MBLast ned
2010-3Lindi Aagedal 20.09.20161,41 MBLast ned
2010-2Lindi Aagedal 20.09.2016970,89 KBLast ned
2010-1Lindi Aagedal 20.09.20161,48 MBLast ned
2009-6Lindi Aagedal 20.09.20161,03 MBLast ned
2009-5Lindi Aagedal 20.09.20161,20 MBLast ned
2009-4Lindi Aagedal 20.09.20161,18 MBLast ned
2009-3Lindi Aagedal 20.09.20161,05 MBLast ned
2009-2Lindi Aagedal 20.09.20161,47 MBLast ned
2009-1Lindi Aagedal 20.09.20161,04 MBLast ned
2008-6Lindi Aagedal 20.09.2016803,32 KBLast ned
2008-5Lindi Aagedal 20.09.20161,64 MBLast ned
2008-4Lindi Aagedal 20.09.20161,28 MBLast ned
2008-3Lindi Aagedal 20.09.20161,41 MBLast ned
2008-1Lindi Aagedal 20.09.20162,51 MBLast ned
2007-6Lindi Aagedal 20.09.20161,17 MBLast ned
2007-5Lindi Aagedal 20.09.20161,18 MBLast ned
2007-4Lindi Aagedal 20.09.20161,21 MBLast ned
2007-3Lindi Aagedal 20.09.20161,36 MBLast ned
2007-2Lindi Aagedal 20.09.20163,18 MBLast ned
2007-1Lindi Aagedal 20.09.2016916,89 KBLast ned
2006-6Lindi Aagedal 20.09.20161,69 MBLast ned