KONFIRMANTPÅMELDING FINSLAND OG GREIPSTAD MENIGHETER

Velkommen som konfirmant i Finsland & Greipstad menigheter!

Midt i ungdomsskoletida inviterer kirken til konfirmasjon. Ordet konfirmasjon betyr stadfestelse. Kirkens konfirmasjon vil stadfeste dåpen: Den gjelder fortsatt! Det er stor variasjon fra menighet til menighet hvordan konfirmasjonstiden legges opp. Greipstad og Finsland tilhører Mandal prosti, og her har vi gått sammen om å lage en stor konfirmantleir midt på sommeren, med over 300 ungdommer. 

Hvem kan være konfirmant i kirken?

Kirkekonfirmasjon er for helt vanlige ungdommer, for alle som ønsker å lære mer om livet og om den kristne tro. Er du nysgjerrig på livet og ønsker å utforske og utfordre deg selv og undersøke hvem Jesus er, da er konfirmasjon i Den norske kirke i Songdalen det rette… 

Du er velkommen med tro og tvil og egne tanker og holdninger.

For å bli konfirmert  må du være døpt og medlem av Den norske kirke, (evt. Den Evangelisk Lutherske Frikirke). Det er etter hvert ganske vanlig, og fullt mulig å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Påmelding til neste års konfirmasjon vil i hovedsak skje gjennom påmelding via menighetens nettside. . Menighetene i Songdalen vil fortsette å sende ut invitasjon til neste års konfirmanter i forbindelse med at det åpnes for elektronisk påmelding. 

Påmelding til konfirmasjon 2019 i Greipstad: klikk her!
Påmelding til konfirmasjon 2019 i Finsland: klikk her!

Les mer om konfirmasjon i kirken, informasjonen er utgitt fra bispedømmekontoret.