Musikk og kultur i Greipstad menighet

I Den norske kirkes menigheter er det normalt tilsatt en organist/kantor som har ansvar for å spille til gudstjenester, kirkelige handlinger (dåp/vielse/begravelse) og andre aktiviteter i menighetene, alt etter hva slags virksomhet de enkelte menighetene driver, samt stillingsstørrelse. Organisten har også et fagansvar for utvikling av den kirkemusikalske virksomheten i menigheten, i nær kontakt med menighetsrådet og eventuelle undergrupper av menighetsrådet.

I Greipstad er det opprettet et eget Kulturutvalg, som har følgende formål:

- Kulturutvalget skal gjennom sitt arbeid ha fokus på - og formidle - kirkens budskap.

- Kulturutvalget skal i tråd med menighetens visjon og handlingsplaner, arbeide for at varierte kunstuttrykk blir merkbare og offensivt benyttet i menigheten.

- Utvalget skal arbeide for at eksisterende samlinger blir preget av kulturuttrykk som taler til alle sanser, og slik bidra til ytterligere inkludering av mennesker i menighetens liv og virksomhet.

Med dette som bakgrunn arrangeres det egne sangstunder i menighetssammenhengen, det holdes konserter - ved bruk av egne krefter eller gjestende musikere. Kulturutvalget er også et samarbeidsorgan, som representerer menigheten overfor andre lokale lag og foreninger i Greipstad.

Annen musikalsk virksomhet i menigheten
Greipstad menighet er også beriket med følgende musikalske tiltak, som sorterer under - eller har nær tilknytning til - menigheten:

Åpent barnetreff; torsdag formiddag, med sang og lek.

Knertekoret, som består av barn i alderen to år og oppover og som øver hver mandag.

Gospelkoret "Restart Mass Choir", som øver på Menighetshuset og hvert år bidrar med sang på gudstjenester i kirken eller Menighetshuset. De holder også egne konserter både her og andre steder på Sørlandet.

KULTURPROGRAMMER
Nedenfor finner du en oversikt kulturprogrammer i menighetene i Songdalen, både arrangementer som forestår og noen gjennomførte programmer. De gjennomførte programmer er inkludert for historikkens skyld.

kulturarrangement

"Hva vil du med litteraturen din?"

   Les mer...

Hva var det De hellige tre konger egentlig så?

   Les mer...

Førjulskonsert

   Les mer...

Piano-konsert

Torsdag 1. november kl 1900 2018 feiret vi at Greipstad menighetshus har fått n...   Les mer...

Orgel-jubileum i Finsland kyrkje

   Les mer...

Fastekonsert på Askeonsdag

   Les mer...

Klokke- og reformasjonsjubileum

   Les mer...

Luther og bildet

   Les mer...

FINSLAND KYRKJE - konsert: "Notturno"

   Les mer...

Vi markerer Bibelselskapets 200-årsjubileum!

   Les mer...