Kirken i Songdalen > Menighetene > KULTUR OG KIRKEMUSIKK

Musikk og kultur i Greipstad menighet

I Den norske kirkes menigheter er det normalt tilsatt en organist/kantor som har ansvar for å spille til gudstjenester, kirkelige handlinger (dåp/vielse/begravelse) og andre aktiviteter i menighetene, alt etter hva slags virksomhet de enkelte menighetene driver, samt stillingsstørrelse. Organisten har også et fagansvar for utvikling av den kirkemusikalske virksomheten i menigheten, i nær kontakt med menighetsrådet og eventuelle undergrupper av menighetsrådet.

I Greipstad er det opprettet et eget Kulturutvalg, som har følgende formål:

- Kulturutvalget skal gjennom sitt arbeid ha fokus på - og formidle - kirkens budskap.

- Kulturutvalget skal i tråd med menighetens visjon og handlingsplaner, arbeide for at varierte kunstuttrykk blir merkbare og offensivt benyttet i menigheten.

- Utvalget skal arbeide for at eksisterende samlinger blir preget av kulturuttrykk som taler til alle sanser, og slik bidra til ytterligere inkludering av mennesker i menighetens liv og virksomhet.

Med dette som bakgrunn arrangeres det egne sangstunder i menighetssammenhengen, det holdes konserter - ved bruk av egne krefter eller gjestende musikere. Kulturutvalget er også et samarbeidsorgan, som representerer menigheten overfor andre lokale lag og foreninger i Greipstad.

Annen musikalsk virksomhet i menigheten
Greipstad menighet er også beriket med følgende musikalske tiltak, som sorterer under - eller har nær tilknytning til - menigheten:

Åpent barnetreff; torsdag formiddag, med sang og lek.

Knertekoret, som består av barn i alderen to år og oppover og som øver hver mandag.

Gospelkoret "Restart Mass Choir", som øver på Menighetshuset og hvert år bidrar med sang på gudstjenester i kirken eller Menighetshuset. De holder også egne konserter både her og andre steder på Sørlandet.

KULTURPROGRAMMER
Nedenfor finner du en oversikt kulturprogrammer i menighetene i Songdalen, både arrangementer som forestår og noen gjennomførte programmer. De gjennomførte programmer er inkludert for historikkens skyld.

kulturarrangement

Kunstutstillingen - oppdatert

   Les mer...

Førjulskonsert i Greipstad kirke

   Les mer...

Julekrybbe-utstilling

Torsdag 21. november (2019) inviteres du til å bringe med deg en julekrybbe hje...   Les mer...

Historisk dag i Finsland

   Les mer...

Piano-konsert

Torsdag 1. november kl 1900 2018 feiret vi at Greipstad menighetshus har fått n...   Les mer...

Orgel-jubileum i Finsland kyrkje

   Les mer...

Fastekonsert på Askeonsdag

   Les mer...

Klokke- og reformasjonsjubileum

   Les mer...

Luther og bildet

   Les mer...

FINSLAND KYRKJE - konsert: "Notturno"

   Les mer...

Vi markerer Bibelselskapets 200-årsjubileum!

   Les mer...