Ungdomsorganisasjonen Hekta

Hekta er en organisasjon som samarbeider med flere menigheter i Norge. Vi i Songdalen har samarbeidet med Hekta i flere år og de er sterkt delaktige i konfirmantleiren som arrangerers for konfirmantene i Songdalen. 

Om Hekta

Dette er kirkens satsing på ungdommer fra 14 - 26 år. Vi skal bygge trygge, gode, inkluderende og rause miljøer for ungdom. Et miljø som viser respekt og forståelse for alle, uansett funksjonsnivå, nasjonalitet eller kulturbakgrunn.

HEKTA er en nylig stiftet ungdomsorganisasjon som er et utspring fra trosopplæringsprosjektet «40 menigheter» som står bak Kragerø konfirmantleir. HEKTA ble stiftet på Jorekstad 16.06.2012 og skal være en kristen ungdomsorganisasjon som skal ha fokus på ungdom fra konfirmasjonsalder. Vår visjon er at «Vi vil se ungdom hekta på Jesus, som lever og leder som Ham».

Mål
- Trosopplæring for ungdom
- Tro og tjeneste
- Lage leirer spesielt for ungdom fra små steder
- Bygge et godt kristent fellesskap for ungdom
- Samarbeid mellom menigheter for å nå flere
- Samarbeid med Sverige, Uganda og Ukraina

Her finner du en liten videolink til Kragerøleiren i 2016

For å bli medlem i den kristne ungdomsorganisasjonen HEKTA, må du fylle ut skjema, signere og sende/levere det tilbake til menighetskontoret. Skjemaet finner du her!  Medlemskapet koster kr. 100,- for 2018 og 2019. 

Greipstad menighetskontor
Postboks 43
4685 Nodeland