GJENÅPNING AV KIRKENE

GJENÅPNING AV KIRKENE

Tiden som har gått

12. mars 2020 ble det meste snudd opp ned på grunn av corona-virus og strenge restriksjoner fra norske myndigheter. I over to måneder har menighetene måttet drive på en annen måte. Begravelser og dåp har blitt gjennomført etter de til enhver tid gjeldende restriksjoner. Det har også vært tilbud om å gjennomføre vielser. Alle andre aktiviteter måtte endres, digitaliseres eller avlyses. Finsland, Greipstad og Søgne har i denne perioden samarbeidet om en ekstraordinær gudstjenesteplan bestående av drive-in, innspilling og live-stream.

 

Gjenåpning

Tiltak som er innført i Norge har fungert, og norske myndigheter har nå åpnet opp for mer aktivitet. Fra 24. mai vil det i vårt bispedømme være åpent for gudstjenester igjen, under forutsetning av bestemte tiltak mot smittespredning. Det er besluttet at Greipstad og Finsland menigheter går tilbake til ordinær gudstjenesteplan fra starten av juni. Oversikt over alle kommende gudstjenester lengre nede i artikkelen.

 

Tiltak for å hindre smitte

Alle skal være trygge på at gudstjenester og andre aktiviteter som åpner, drives på en forsvarlig måte med tanke på smitte. Omfattende planer følges, og innebærer blant annet:

 • Kontaktflater i våre lokaler desinfiseres mellom aktiviteter
 • Det legges til rette for å holde avstand
 • Det er begrensinger på antall deltakere
 • Det føres lister på deltakere. Oppbevares trygt og makuleres etter 10 dager

Det er viktig at du som deltaker er oppmerksom på dette når du skal delta på noe i menigheten:

 • Alle med luftveissymptomer må holde seg hjemme
 • Hold god avstand (minst en meter til andre enn dem i egen husstand)
 • Desinfiser hender ved ankomst
 • God hostehygiene (host i papir/albuekrok, vask hender)
 • Unngå berøring av inventar og utstyr

Gudstjenester fremover

 • 31. mai                kl 11:00               Drive-in på Birkelid – Felles for alle tre menigheter – Allsang på grensen
 • 7. juni                   kl 11:00               Greipstad kirke – Gjenåpning for gudstjenester i Greipstad
 • 14. juni                kl 11:00               Stomnås (Finsland) – Friluftsgudstjeneste
 • 21. juni                kl 11:00               Greipstad menighetshus
 • 28. juni                kl 11:00               Fellesgudstjeneste Søgne hovedkirke
 • 5. juli                    kl 11:00                Fellesgudstjeneste Finsland kyrkje
 • 12. juli                  kl 11:00               Fellesgudstjeneste Søgne hovedkirke
 • 19. juli                  kl 11:00               Fellesgudstjeneste Greipstad kirke
 • 26. juli                  kl 12:00               Friluftsgudstjeneste Olavsundet/Ny-hellesund
 • 2. august             kl 11:00               Fellesgudstjeneste Finsland kyrkje
 • 9. august             kl 11:00               Fellesgudstjeneste Søgne hovedkirke
 • 16. august          kl 11:00               Fellesgudstjeneste Langenes arbeidskirke
 • 23. august          kl 11:00               Finsland kyrkje - ranselgudstjeneste
 • 23. august          kl 17:00               Greipstad kirke – ranselgudstjeneste  

Andre aktiviteter

De fleste aktiviteter i menighetene skulle avslutte for sommeren i mai/juni og vil først starte opp igjen en gang etter sommeren. Konfirmantundervisning og enkelte andre aktiviteter kan starte opp. Det er viktig at dem som er med i aktiviteter og vil ha samlinger, avklarer med daglig leder eller har kontakt med andre ansatte som avklarer. Dette fordi vi nøye må koordinere bruk av de ulike byggene og sikre at vask blir foretatt mellom arrangementer. Skulle det bli kapasitetsproblemer i bygg er det arbeidsutvalget til menighetsrådene som foretar prioritering.

 

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte daglig leder Elisabeth Slotte - 906 84 631 - elisabeth.slotte@kristiansand.kommune.no


Del denne artikkel på e-post