Kunstutstillingen - oppdatert

Kunstutstillingen - oppdatert

«Trygghet og håp i livet»

VIDEO - Bli med "inn på menighetshuset" digitalt og opplev utstillingen. 

Bildekatalog

Kommentar til utstillingen av Håkon R. Sødal

Kunstutstilling i Greipstad menighetshus
Olga Grimsmo Nilsen

Kunstutstillingen i Greipstad menighetshus var lagt opp til å vare fra Askeonsdag frem til påsken 2020. På grunn av den spesielle situasjonen som er oppstått i landet vårt, vil utstillingen bli forlenget utover våren. Parallelt med at Olga Grimsmo Nilsens bilder henger i Menighetshuset på Nodeland, vil vi også presentere bildene digitalt. De vil så bli tilgjengelig for folk når situasjonen igjen tillater det.

Bestilling
Det er fullt mulig å bestille bilder underveis, også i den perioden da man ikke kan besøke Menighetshuset. Da skriver man til leder av kirkens Kulturutvalg; Håkon R. Sødal (hsodal@gmail.com), og oppgir tittel og nummer på det bildet man ønsker å kjøpe, samt kontaktopplysningene sine. Vær nøye med å angi om bildet skal rammes inn eller ikke. Det vil bli gitt tilbakemelding på at bestillingen er mottatt.

Antagelig må man vente med å hente bestilte bilder; dette vil pandemi-situasjonen avgjøre. Så med mindre ting haster, ønsker vi å avvente levering. Men bestilling er altså veldig velkomment.

Det er ellers gjort avtale med kunstneren om at 20% av inntektene ved salget vil tilfalle Greipstad menighet.

Hvem er Olga Grimsmo Nilsen?
Olga Grimsmo Nilsen bor og jobber på Flekkerøya utenfor Kristiansand. Her drev hun også sitt eget galleri ut år 2018. Nå har hun eget atelier i et lite hus hjemme, kalt «Atelier Olga».

Olgas kunstkarriere begynte med blyanten. Hun har tegnet hele livet, mens grafikken er kommet til etter hvert. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), og er medlem av foreningene Norges Billedkustnere og Tegnerforbundet.

Tresnitt og tegninger
Siden Olga også har bakgrunn i møbelsnekring, var det grafiske uttrykket i tresnitt noe som passet henne, og tre er et materiale hun elsker å jobbe med. Tresnittets uttrykk blir en kontrast til Olgas tegninger, som er svært naturalistiske og nesten fotografiske.

Barnet - en inspirasjonskilde
Vi har spurt Olga om å fortelle litt mer om de bildene som presenteres på utstillingen i Greipstad.
- Utstillingen består av flere tresnitt om livet, på godt og vondt. Små barns tegninger er inspirasjon til bildene. Observasjoner av barn, samvær med barn, egne erfaringer og barndomsminner med lek, sang og eventyr, gir stadig grunnlag for nye bilder. Voksne mennesker savner ofte en åpenhet og tillit som små barn har, og vi vet at sannheten og ærligheten oftest finnes hos barn. Bildene er figurer og streker slik barn ofte tegner, og disse er brukt sammen med mine voksne tanker og oppfatninger av livet. De naive tegningene er godt egnet til tresnitt, der treplatens egenart med motstand når det skjæres i, er god hjelp til å begrense streken og formene til dette enkle uttrykket.

Du uttrykker deg mye i svart/hvitt…
-
Ja. Bildene er klare i sin tale, ofte i svart/hvitt. Livet og verden kan fortone seg som svart/hvitt, full av enten/eller.  Men et enkelt fargeinnslag understreker ofte spesielle elementer, fanger oppmerksomheten og/eller utdyper ofte bildets tittel.

Navnsetting
Hva har du å si til bruk av titler på bildene dine?
- Titlene er mange ganger gitt før bildet er blitt til. Men ofte blir tittelen bearbeidet underveis i prosessen fram til bildet er ferdig. Bildets tittel forsøker å understreke en ærlighet om livet, sannheter om vår felles verden, men samtidig gi rom for våre forskjellige opplevelser av livet. En tittel kan kalle fram minner, gi nye tanker, skape glede, håp og tro. Noe for hele mennesket.

Åpenhet og tillit
-  Bildene blir oppfattet forskjellig, for vi har alle vår historie med oss i livet, som gjør at vi ser og oppfatter ulikt. Men vi har alle vært barn, og vi bærer alle et barn med oss, gjennom hele livet. Jeg håper bildene mine rører ved noen strenger i oss som framkaller dette barnet, med sin åpenhet og tillit, ærlighet og sannhet.

Tekst/intervju: Håkon R. Sødal

Profilbilde: "STRIPE AV HÅP"

 

HER FØLGER LISTEN OVER UTSTILTE BILDER

«Trygghet og håp i livet»

Kunstutstilling i regi av Kulturutvalget for Finsland og Greipstad menigheter
Greipstad menighetshus - våren 2020

Olga Grimsmo Nilsen - tresnitt

Pris               Pris

     NR  TITTEL                                            m/ramme       u/ramme

 1. UTOVER                                              2800*               1600
 2. HJEMOVER                                         2800*               1600
 3. SAVNET                                              3500*                2000
 4. TROFAST VENN                                  2200*                1000
 5. STØTTER                                            2200*                1000
 6. STAMPLASS                                       2200*                1000
 7. DEN ANDRE SIDEN                             2200*                1000
 8. ETTERPÅ                                            2200*                1000
 9. UNDER                                               2600*                1500
 10. Å KJENNE HÅP                                  3400*                 1800
 11. STRIPE AV HÅP                                 3400*                 1700
 12. HINENI (hebr: «Her er jeg»)                  3500*                  2000
 13. ALLE HAR SITT                                  3400*                  1900
 14. OPPREIST                                         3400*                  1900
 15. NÅR DET MØRKNER                          1200                     500
 16. NÅR JEG ER SLITEN                          1200                     500
 17. NÅR VEIEN ER VANSKELIG               1200                     500
 18. NÅR LIVET SMILER                            1200                     500
 19. STORE FORBILDER (i foajeen)            2300*                  1400
 20. GRØNN SALME                                 2000                   1200
 21. GYLLENT ETTERÅR                           2000                  1200
 22. MER HIMMEL PÅ JORD                     1300                     500
 23. OPPDAGELSESREISE
  (i Greipstad kirkes våpenhus)              3100*                   1800
 24. UNDERVEIS (i Greipstad kirke)          3100*                   1800
 25. VISDOMMEN (i Greipstad kirke)         3100*                   1800
 26. MENNESKEVERD (i Greipstad kirke)  3100*                  1800
   

*Merk at det legges til pliktig kunstavgift (5%) på kunstverk som koster over kr 2000; dette legges til prisen nevnt ovenfor.
Denne avgiften betaler kunstneren videre til Kunstavgiften.

 

Påskehilsen:
"TILLIT"

På norsk har vi et eldre ord som sier det samme som det mer brukte begrepet ‘bærekraft’. Det er ordet ‘bestandighet’. At noe er bestandig, betyr at det tåler en trøkk. Det står seg mot belastning. Ganske mange norske ord som har med dette å gjøre, importerte ord inklusive, begynner på st…; stødig, stø, standhaftig, støtte, stram, stadig, sterk, sta, stabil, til å stole på.
     Herunder kommer også å holde stand, være bestandig - en avledning fra tysk. Langt unna ligger heller ikke den engelske termen ‘sustainability’ - evnen til å stø støtt, begrepet som brukes synonymt med vårt ‘bærekraft’.
     Bestandighet kan prøves. Det er når det røyner på, at noe viser seg å tåle påkjenningene, vise seg robust - og ikke rokkes. Vi har vel alle følt på dette når vi har våget oss utpå en ny-frossen vannpytt. Og vi har vel alle merket det når stormen tar tak i huset, og det knaker i sammenføyningene. Det er da bestandigheten prøves. Da må vi ha tillit til at byggmesteren kunne sitt fag.
     Påkjenningene i livet kan være av mange slag; fra trusler som ligger langt utenfor vår kontroll, til mellommenneskelige spenninger - eller til og med selvforskyldte lidelser. «Fiender,» kaller Salmenes bok det – som en samlebetegnelse. Når farer truer, gjelder det å ha selvtillit, «manne» seg opp, gjøre seg sterk, plante begge ben på bakken med litt større avstand enn vanlig, stå støtt, gjøre seg – og vise seg – motstandsdyktig. «Jeg skal ikke rokkes,» forteller David i Salme 62. «Den er sterkest som står alene,» bekjentgjør en av Ibsens figurer. Ja, mon det! Tåler vi å være så enestående?
     Når det kommer til stykke, vil belastningen for de aller fleste av oss bli av en slik art, at vi må ha noe annet å lene oss mot eller støtte oss til. Når vi vakler, gjelder det å sette sin lit til noe som virkelig er urokkelig. Og det er dette noe - dette noen – som David tenker på i Salme 62: «Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra ham. Bare han er mitt fjell og min frelse; han er min borg, jeg skal ikke rokkes.»
     Mang en salme i Det gamle testamente får ny betydning i disse dager. Og grunntonen gjennom det hele er at det gjelder å lene seg til ham, om hvem det sies: «Gud, din styrke og din rettferd når opp til himmelen. Du som har gjort så store ting, Herre, hvem er som du? Du som lot oss oppleve mange trengsler og ulykker, du vil gi oss liv på ny og føre oss opp igjen fra havdypene under jorden. La meg få min ære tilbake, vend deg til meg og trøst meg» (Sal 78).

Håkon R. Sødal, kateket/organist
Leder av Kulturutvalget i Finsland og Greipstad
Den stille uke - 2020

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post