Historien om...

Historien om...

Fortellingen som formidlingsform - for alle generasjoner - har lange tradisjoner. Finsland og Greipstad menigheters undervisningsserie for voksne («Tro for livet») våren 2020 gikk derfor under følgende vignett: «Historien om…» Det ble fokusert på kjente - og kanskje mer ukjente - skikkelser fra bibelhistorien. Fortellingene om disse ble brukt som innfallsvinkel i undervisningen. Undervisningskveldene, som altså er et fellesopplegg for menighetene i Finsland og Greipstad, foregår på hhv Finsland bedehus og Greipstad menighetshus.

UTSATT
Pga av den spesielle situasjonen som oppstod i mars i landet vårt, ble de nedenforstående tre undervisningskveldene ikke noe av. Disse vil bli satt opp på programmet til høsten, hvis situasjonen tillater det.

«Historien om… dronningen som utfordret kongen»
Forteller: Anne Bjørnholmen Øvensen

«Historien om… Bibelens Kirsten Giftekniv»
Forteller: Live Lunde Gjedrem

«Historien om… deg!»
Innleder: Håkon R. Sødal

Det legges opp til at undervisningskveldene deles i to hovedbolker:

a) Fullføring av vårens serie (ovenfor) - utvalgte torsdager før høstferien (uke 40).
b) Temasamlinger om det kristne fellesskap/menigheten. Utvalgte torsdager etter høstferien (uke 40).

Vel møtt - når vi kan møtes igjen!

For Undervisningsutvalget
Håkon R. Sødal, kateket

 

 


Del denne artikkel på e-post