LYS VÅKEN

LYS VÅKEN

Vil du være med på noe spennende? Vi inviterer alle 5.klassingene til overnatting i kirka, 16.-17.nov i Finsland og 23.-24.nov i Greipstad. Brev er sendt til alle medlemmer, har du ikke fått brev, sender du en mail til anne@gfm.no, så kommer det et brev til deg.


Del denne artikkel på e-post