Ny daglig leder i Finsland og Greipstad sokn

Ny daglig leder i Finsland og Greipstad sokn

Ny daglig leder i Greipstad og Finsland.

Som en konsekvens av kommunesammenslåingen mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner, så ble det vedtatt å opprette en ny 100 % stilling som daglig leder av menighetens arbeid i Greipstad og Finsland sokn. 
Både kirkeverge Steinar Moen og sekretær på menighetskontoret Olene Eidså har fått nye arbeidsoppgaver på kirkevergens kontor i Kristiansand.
Stillingen ble lyst ut på vårparten, og Elisabeth Slotte er tilsatt og begynner 1. oktober som ny daglig leder her i Songdalen.  
Hun overtar flere av de oppgavene som kirkeverge og sekretær har hatt frem til nå.
Elisabeth er godt kjent for mange i Greipstad. Hun er vokst opp her og bor på Hortemo. 
Hun er utdannet innen økonomi, og har jobbet i bank frem til nå, vi ser frem til at hun skal ta fatt på viktige oppgaver som daglig leder i våre to menigheter.


Del denne artikkel på e-post