Liv - fellesskap - tjeneste

Liv - fellesskap - tjeneste

"Tro for livet" - undervisningsserie for voksne

Her er programmet for trosundervisningen i Finsland og Greipstad høsten 2019. Dette er et opplegg som tilrettelegges/arrangeres av det felles Undervisningsutvalget for Den norske kirkes to menigheter i Songdalen. Som hovedoverskrift over høstens program er satt: "Liv - fellesskap - tjeneste."

Alle samlinger begynner kl 1900. Det er en enkel servering etter hovedinnlegget - med påfølgende åpning for spørsmål og kommentarer. Kveldene avsluttes alltid med en kort aftenbønn.

Torsdag 19. sept - Greipstad menighetshus:
"Tro på rutine? Om frihet og fasthet i livet"
Håkon R. Sødal

Torsdag 26. sept - Greipstad menighetshus:
"Hva er det 'å gjøre opp'?"
Svein Arve Egeland

Torsdag 10. okt - Finsland kyrkje:
"Kirkerommet forkynner"
Elen Bente Syverstad

Torsdag 17. okt - Greipstad menighetshus:
"Bekjennelse - debatt, klargjøring og tro"
Arne Tord Sveinall

Torsdag 31. okt - Greipstad menighetshus:
"Nødskriket fra veikanten"
Birte Løvåsen

Torsdag 7. nov - Finsland bedehus:
"Englesangen - hvordan høres den ut?"
Anne Bjørnholmen Øvensen

Torsdag 14. nov - Greipstad menighetshus:
"Velsignelse - mer enn gode ønsker!"
Håkon R. Sødal

Vel møtt til fordypning!

INNLEDERNE

Svein Arve Egeland
Sogneprest i Finsland og Greipstad

Elen Bente Syverstad
Pensjonist/kunsthistoriker, Greipstad

Birte Løvåsen
Sogneprest i Søgne

Arne Tord Sveinall
Instituttleder på Institutt for Sjelesorg, Modum Bad avd. Sør

Anne Bjørnholmen Øvensen
Kateket i Finsland og Greipstad

Håkon R. Sødal
Kateket i Finsland og Greipstad


 

 

 


Del denne artikkel på e-post