Undervisningsserien "Tro for livet"

Undervisningsserien

Salmenes bok i Det gamle testamente er utgangspunktet for vårens undervisningsserie for voksne. Over åtte torsdagskvelder fra slutten av januar til begynnelsen av april vil det bli tatt utgangspunkt i denne særegne boken i Det gamle testamente; der salmenes egenart vil bli presentert. Og det vil bli trukket linjer fra den eldgamle litteraturen til våre liv i dag. Noen av undervisningskveldene er lagt til Finsland bedeshus, de øvrige blir i Greipstad menighetshus (enten i Storsalen eller i kjelleren) - følg med på annonseringen i avisen!

Her er programmet for våren:

Torsdag 31. januar kl 1900 - Greipstad menighetshus:
"Eldgamle dikt - aktuelt innhold?" - ved Håkon R. Sødal.

Torsdag 7. februar kl 1900 - Greipstad menighetshus:
Salmekveld - med domkantor Marianne Sødal Misje. Bli kjent med den nyeste salmeboken for Den norske kirke, sammen med en som har vært med på å arbeide den frem.

Torsdag 14. februar kl 1900 - Greipstad menighetshus:
"Hos deg er tilgivelsen!" - ved Svein Arve Egeland.

Torsdag 28. februar kl 1900 - Finsland bedehus:
"Visdom og historie på vers" - ved Anne Bjørnholmen Øvensen.

Torsdag 7. mars kl 1900 - Finsland bedehus:
"Gud, hvorfor sover du?" - ved Arne Tord Sveinall.

Torsdag 14. mars kl 1900 - Greipstad menighetshus:
"Salmenes bok - en bønnebok?" - ved Vegar B. Jørgensen.

Torsdag 28. mars kl 1900 - Greipstad menighetshus:
"Er det lov til å hate?" - ved Sigmund B. Kruse.

Torsdag 4. april kl 1900 - Greipstad menighetshus:
"Lovprisning - litt mer enn begeistring!" - ved Håkon R. Sødal.

Innlederne:
Marianne Sødal Misje er domkantor i Kristiansand
Sigmund B. Kruse er sognerpest i Kristiansand/Hellemyr
Anne B. Øvensen er kateket i Finsland og Greipstad
Svein Arve Egeland er sogneprest i Finsland og Greipstad
Vegar B. Jørgensen er kirketjener i Finsland og med i Undervisningsutvalget
Arne Tord Sveinall er instituttleder på Institutt for Sjelesorg, Modum Bad avd Sør
Håkon R. Sødal er kateket (og organist) i Finsland og Greipstad

Det er ingen påmelding og fri entré på undervisningskveldene, og alle er velkommen - uansett menighetstilhørighet!

Vel møtt til fordypning i Bibelen - og i troen!
Del denne artikkel på e-post