Bispevisitas i Songdalen, Greipstad og Finsland sokn.

Bispevisitas i Songdalen, Greipstad og Finsland sokn.

Bispevisitas i Songdalen, Greipstad og Finsland sokn.

En av tilsynsoppgavene til en biskop er at hun/han skal besøke soknene i bispedømmet med jevne mellomrom. Sist vi hadde bispevisitas var i 2009.

Det er berammet visitas av biskopen i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, i uke 4 i 2019, 22.- 27. januar. Biskopen har bestemt at visitasen gjennomføres samtidig, og koordinert med Søgne sokn.

Det er lagt opp et program hvor biskopen i løpet av denne uka skal møte menighetsrådene, de ansatte, kommuneledelsen, og bli kjent med et utvalg av aktiviteter som soknene har i sin virksomhet. Endelig program vil bli fastlagt rett over på nyåret.

Før visitasen, skal soknene levere en «Visitasmelding» til biskopen, som orienterer om den kirkelige virksomheten i soknene. Visitasmeldingen er overlevert til biskopen, du kan lese den her.

Det blir en felles visitasgudstjeneste for alle tre soknene i Søgne kirke søndag 27. januar kl 11. Der er det fint om mange kommer fra Greipstad og Finsland. Etter gudstjenesten skal biskopen framføre sitt visitasforedrag, som er biskopens tilbakemelding med refleksjoner om det han har møtt i løpet av visitasdagene.


Del denne artikkel på e-post