Piano-konsert

Piano-konsert

Torsdag 1. november kl 1900 2018 feiret vi at Greipstad menighetshus har fått nytt piano. Kulturskole-elever og -lærere bidro, med sang og spill. Og sponsor, Søgne og Greipstad Sparebank ble takket for sin donasjon til finansiering av pianoet.

Anskaffelsen av nytt piano i Greipstad menighetshus ble feiret med en skikkelig "piano-konsert" i Menighetshuset torsdag 1. november 2018, i et samarbeid mellom kulturskolen i Songdalen og Greipstad menighet. Elever og lærere, både fra Songdalen, Søgne og Kristiansand deltok - i tillegg til menighetens egne ressurser. Den største giveren, Søgne og Greipstad Sparebank, ble takket for sin generøse gave til innkjøp av pianoet - kr 80.000.


 


Del denne artikkel på e-post