Undervisningsserien - Tro for livet

Undervisningsserien - Tro for livet

Undervisningsutvalget for menighetene i Finsland og Greipstad legger opp til syv undervisningskvelder høsten 2018 - under hovedvignetten "Tro for livet".
Undervisningskveldene starter kl 1900, og det er innlagt en kort kveldsmat midt i samlingen, før det blir gitt anledning til kommentarer og spørsmål. Kvelden avsluttes med en kort aftenbønn.
Det er ingen påmelding til disse tema-kveldene, og det er heller ikke forutsatt at man er med på alle.
Her er detalj-programmet for resten av høsten:

Torsdag 11. oktober:
«Kristne under press» - ved Karin Riska.
(Greipstad menighetshus)

Torsdag 25. oktober:
«Paulus på livssynstorget i Aten – forbilde for oss i dag?» - ved Lars Dahle.
(Finsland bedehus)

Torsdag 8. november:
«Møtet med den nysgjerrige» - ved Anne B. Øvensen.
(Greipstad menighetshus)

Torsdag 22. november:
«Misjonsdrivet i den første kristne tid» - ved Svein Arve Egeland.
(Greipstad menighetshus)

Siste undervisningskveld (nov/des; dato ikke fastsatt):
«Apostlenes gjerninger – og våre» - ved Håkon R. Sødal.
(Greipstad menighetshus)

Vel møtt til fordypning!

Gjennomførte undervisningskvelder i serien - høsten 2018:
Torsdag 13. sept: «Kirkehistorien – 1. bind» - ved Håkon R. Sødal
Torsdag 27. sept: «Sunn og usunn tro» - ved Arne Tord SveinallDel denne artikkel på e-post