Ungdomsleder Kragerø 2018

Nå er det snart sommer og årets konfirmantleir nærmer seg. Dette året skal leiren være i Kragerø. 240 konfirmanter fra Søgne, Mandal, Marnardal, Åseral, Audnedal og Songdalen blir med, og de gleder seg. Nå inviteres du til å være ungdomsleder. Du trenger ikke å kunne alt, men SAMMEN kan vi få STORE TING til å skje! Din innsats betyr mye.

Alle som er 16 år og eldre (født i 2002 eller tidligere) kan være med i ungdomslederfellesskapet. Vi trenger ungdommer til mange slags oppgaver: Gruppeledere for konfirmantgrupper, ballspill, underholdning, miljøarbeidere, teknikk, lyd, lys, film, foto, aktiviteter, sang, musikk, kantine og andre praktiske oppgaver og mye mer! Du er viktig med det DU er god til! Du får opplæring på forhånd og underveis i leiren. Dere som er ferdige med 10.klasse, og dere som er nye som ungdomsledere, vil være sammen med en erfaren leder. 

Spesielt velkommen til deg som er ny som ungdomsleder. De fleste har vært konfirmanter på Lista. Har du ikke vært på Lista, så er du også velkommen. Vi skal lage et godt og inkluderende miljø, hvor alle kan være seg selv. Meld deg på! Les mer
 

Invitasjonen som er sendt deg på epost finner du her!


Del denne artikkel på e-post