Tro for livet - ny undervisningsserie

Tro for livet - ny undervisningsserie

Finsland og Greipstad menigheter har etablert et felles Undervisningsutvalg, som legger opp et undervisningsprogram for voksne i de to menighetene - og andre interesserte. I regi av dette utvalget gjennomføres undervisningsprogrammet nedenfor.

Det blir fem temakvelder; hvorav fire er lagt til Greipstad menighetshus og én på Finsland bedehus. Opplegget er enkelt:

- Det er hovedvekt på selve undervisningen,
- en kort pause med enkel servering,
- mulighet for spørsmål og kommentarer fra de som deltar,
- andre programinnslag som knytter til tiden, dagen og/eller temaet,
- samt kveldsbønn.

Det er ingen påmelding på dette opplegget, og ikke deltageravgift; utover en frivillig gave til dekning av utgiftene. Bibelen vil være i flittig bruk, så ta gjerne med din egen.

PROGRAM
Torsdag 18. januar kl 1900
Greipstad menighetshus
Tema I: Tro og kunnskap
Gjest: Hallvard Hagelia

Torsdag 15. februar kl 1900
Greipstad menighetshus
Tema II: Tro i vanskelige tider
Innleder: Anne B. Øvensen

Torsdag 1. mars kl 1900
Greipstad menighetshus
Tema III: Tro og følelser
Innleder: Arne Tord Sveinall

Torsdag 22. mars kl 1900
Greipstad menighetshus
Tema IV: Tro i gode dager
Innleder: Håkon R. Sødal

Torsdag 12. april kl 1900
Finsland bedehus
Tema V: Tro og tvil
Gjest: Bjørn Hinderaker

INNLEDERNE
Hallvard Hagelia. Dr. theol. Pensjonist, tidligere pastor i Misjonsforbundet og professor på Ansgarskolen, Kristiansand.

Anne B. Øvensen, kateket i Finsland og Greipstad.

Arne Tord Sveinall. Instituttlektor på Institutt for sjelesorg, Modum Bad, og førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

Håkon R. Sødal, kateket/organist i Finsland og Greipstad.

Bjørn Hinderaker. Høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, studieprogrammet kommunikasjon og livssyn. Medarbeider i Damaris Norge.

Mål med undervisningen:
Via undervisning og spørsmål/samtale ønsker vi å legge til rette for refleksjon og dypere forståelse av forholdet mellom tro og liv:

- Hvordan hører kunnskap og tro sammen? Hvor mye må man kunne for å tro? Hvilken forbindelse er der mellom kristen/åndelig vekst og at Gud har kunngjort evangeliets hemmelighet for svake og umyndige – og der barn er mønster for en hengiven tro?
- Hva skjer med troen når livet går en imot – som individ, i familieliv/relasjoner, i arbeidsliv/samfunnsliv? Hvordan møte livets utfordringer?
- Hvilken plass har følelsene i troen? «Vi må ikke bygge på følelser,» er det sagt. Men troen stikker dypt i et menneskes liv; hvordan forholder følelsene seg til troens mysterier?
- Fra tid til annen går livet på skinner. Man plages ikke av store intellektuelle eller relasjonelle utfordringer, men synes livet jevnt over er veldig godt. Hva gjør det med troen? Hvordan forholder troen seg til livets lyse sider?
- «Ingen tro uten snev av tvil» - en setning som kan stå som vignett over undervisningsseriens siste temakveld. Er tvilen farlig? Hvordan forholde seg til tankens utfordringer; når ikke svarene er så selvsagte lenger? Hva er tvil og hva er vantro?

Velkommen til fordypning og forankring!

UndervisningsutvalgetDel denne artikkel på e-post