Klokke- og reformasjonsjubileum

Klokke- og reformasjonsjubileum

(Foto: Kjell Ivar Mortensen, 2017)

JUBILEUM!

Det er ikke ofte vi i Songdalen kan skilte med 400-års- og 500-årsmarkeringer samtidig. Det kan vi i 2017! I forbindelse med at 500-årsminnet for reformasjonen markeres, ble det i Greipstad også markert at den ene kirkeklokken i Greipstad kirke er nøyaktig 400 år. Årstallet er støpt inn i klokken, sammen med klokkestøperens navn; Adamus Høg. Kirkeklokken har de siste årene ikke vært i bruk, noe vi nå har gjort noe med. Til markering av de store begivenhetene gikk Greipstad Historielag og Greipstad menighet sammen om å engasjere kunstnere som har eller har hatt tilknytning til Greipstad på det litterære og/eller musikalske område, og det ble lagt opp til et innholdsrikt program, søndag 29. oktober.

PROGRAM:

Jubileumsmarkering på kirkebakken
Innledning ved kirkeverge Steinar Moen.

Paal-Helge Haugen: Jubileumstekst. Fremført av forfatteren.

Johan Varen Ugland: «Hymne til en gammel klokke.» Urfremførelse av en komposisjon for kirkeklokke, mannskor og messingensemble.
Søgne Messingensemble, Handelsstandens Sangforening, jubileumsklokken (klokkenist: Steinar Moen). Dirigent: Bård Dahle.

Reformasjonsgudstjeneste i kirken (direkte etter arrangementet på kirkebakken)
Forrettende prest var Svein Arve Egeland. Vokalgruppen «Song» og andre musikere deltok også.

Jubileumskirkekaffe/kulturarrangement på Porsmyr
Ledelse og regi: Øystein Dybesland/Greipstad Historielag.
Kåseri om kirkeklokkens historie, ved campanolog Henning Andersen.
Jubileumshilsener.

Fotoutstilling
I forbindelse med jubileet er det også inngått et samarbeid med Fotoklubben i Greipstad, der Kjell Ivar Mortensen har laget en kollasj/utstilling av bilder knyttet til den gamle kirkeklokken i Greipstad kirke. Disse bildene er tilgjengelige for publikum på Greipstad menighetshus gjennom julen 2017, og til noe over nyttår. Her står kirkeklokken som kulturminne i fokus. Bildene vil også være til salgs.

Økonomisk støtte
Jubileumsmarkeringene 29. oktober var et samarbeid mellom Greipstad Historielag og Greipstad menighet – og ble sponset av: Vest-Agder fylkeskommune, Søgne og Greipstad Sparebank og Opplysningsvesenets fond.

 


Del denne artikkel på e-post