Greipstad kirke nymalt – i gammel fasong

Greipstad kirke trengte sårt en omgang med vask/skraping/maling, samt fornyelse av vinduer/ytterdør i sakristiet, og reparasjon av hoveddør.

 

Songdalen kommune bevilget tilstrekkelig midler til dette i budsjettet for 2016. Med bakgrunn i samarbeidsavtalen med fellesrådet, har kommunens fagfolk stått for arbeidet med anbudsinnhenting og prosjektledelse.

 

Nå er prosjektet ferdig – og resultatet er mer enn bare et nymalt bygg. Under forarbeidene med prosjektet, ble det bestemt at kirka skulle tilbakeføres til slik det sto rundt 1900, med grå brekkfarge på karmene på de store kirkevinduene på langsidene, og på lukene i tårnet. På kirkeloftet lå en gammel kirkedør lagret, som viste seg å være den som er avbildet på et fotografi fra ca 1900. Under flere lag maling, fant man gråmalinga som samsvarte med fotografiet. Det var riktignok bare dørbladene som lå på kirkeloftet, så det måtte både lages karm og smis hengsler.

 

Nå framstår Greipstad kirke vakker og nymalt, med en levende fasade og tidsriktig hoveddør.

 

Takk til Songdalen kommune som har bevilget penger og tatt ansvar for gjennomføring.

Takk til firmaet TOC as som var hovedentreprenør, med underleverandør Malco as og Bykle Vindu as for flott arbeid.


Del denne artikkel på e-post