Møteplan/dokumenter

Møteplan/dokumenter

 

 


 

Møteplan 2016 (kl 16.30 – 18.00)

torsdag 20. oktober
Saker til behandling:
- Orienteringssaker
- Økonomiplan og budsjett 2017-2020
- Revisjon av økonomireglementet
- Revisjon av gravplassvedtektene

- Møteplan 1. halvår 2017

torsdag 1. desember
Saker til behandling:
- Orienteringssaker
- Revidert budsjett 2016
- Valg av leder og nestleder

Møteplan 2017 (kl 16.30 – 18.00 i menighetshuset)

19. januar
Saker til behandling:
- Orienteringssaker
- Årsbudsjett 2017

Vedtatt budsjett

16. februar
Saker til behandling:
- Regnskap 2016
- Årsmelding 2016

Årsberetning og regnskap 2016

6. april

Saker til behandling:
- Økonomiplan 2018-2021
- Ombygging av klokkerens arbeidsplass i Finsland krk


Vedtatt økonomiplan 2018-2021

8. juni
Saker til behandling:
- Forslag til sammensetning og mandat for kirkelige fellesnemnd (drøfting)
- Møteplan høsten 2017


14. september
Saker til behandling:
- Regnskapsrapport pr 30.06.2017
- Lønnsoppgjøret 2017
- Bårehuset og parkeringsplassen
- Sammenslåing av fellesrådene i Kristiansand, Søgne og Songdalen


30. november kl 16.30 i Menighetshuset lillesal
Saker til behandling:
- Orienteringssaker
- Høring ny tros- og livssynslov
- Regulering av kirkevergens lønn
- Revidert budsjett 2017

- Valg av leder/nestleder fra 01.12.2017
- Møteplan 1. halvår 2018

Møteplan 2018 (kl16:30-18:00 i menighetshuset)

15. februar
Saker til behandling:
- Orienteringssaker
- Godkjenning av regnskap 2017
- Årsberetningen 2017
- Budsjett 2018

Årsberetning og regnskap 2017
Budsjett 2018

7. juni 
Saker til behandling:
- Orienteringssaker
- Driftsbygg ved gravplassen i Greipstad
- Økonomiplan og budsjett 2019-2022
- Uravstemming tariffoppgjøret - fullmakt
- Møteplan 2. halvår 2018

​Økonomiplan 2019-2022

Møteplan høsten 2018 (kl16:30-18:00 i menighetshuset) 

6. september
Saker til behandling
- Orienteringssaker
- Regnskapsrapport pr. 30.06.2018
- Høring om prostistruktur

18 oktober
Saker til behandling:
- Orienteringssaker
- Tariffoppgjøret i KA – uravstemming
- Driftsbygning ved gravplassen i Greipstad - tegninger og planskisse
- Høring ny kirkeordning
- Revidert budsjett 2018
- Regulering av kirkevergens lønn


29. november
Saker til behandling:
- Orienteringssaker
- Bemanning på menighetskontoret 2019-2020
- Søknad om ekstra administrativ støtte fra Greipstad menighetsråd
- Høringsuttalelse om ny kirkeordning
- Valg av leder og nestleder i fellesrådet
- Møteplan 1. halvår 2019

Møteplan våren 2019 (kl 16.30 – 18 i menighetshuset)

17. januar
Saker til behandling:
- Orienteringssaker
- Budsjett 2019

Budsjett 2019, les her!

28. februar
Saker til behandling:
- Orienteringssaker
- Årsberetning 2018
- Godkjenning av regnskap 2018

Årsberetning og regnskap 2018, les her!

6. juni

Saker til behandling:
- Orienteringssaker
- Oppsigelse av pensjonsordning
- Møteplan høsten 2019

 


Del denne artikkel på e-post