Vi markerer Bibelselskapets 200-årsjubileum!

Vi markerer Bibelselskapets 200-årsjubileum!

Det Norske Bibelselskap feirer i 2016 sitt 200-årsjubileum. Bibelselskapet ble stiftet to år etter at Grunnloven ble vedtatt, og var ett av mange utslag av den økende nasjonale selvbevisstheten i vårt land for to hundre år siden. Blant de mange lag/foreninger, offentlige og private institusjoner og organisasjoner som ble etablert utover på 1800-tallet, var Bibelselskapet blant de virkelig toneangivende. Og Bibelselskapet har beholdt sin posisjon som en samlende faktor i land og kirke. Men hvordan feirer vi et slikt jubileum? Jo, i Greipstad gjør vi det ved å la bibeltekster lyde, i et arrangement som Kulturutvalget i menigheten står for.

Søndag 23. oktober – etter familiegudstjenesten kl 1700 og den påfølgende kirkekaffen (dvs fra ca kl 1830), inviteres du til å være med på en jubileumsmarkering. Da vil Bibelen – mer enn Bibelselskapet – står i fokus. Det blir et sammensatt opplegg, med lesning, musikk og kåseri. På Menighetshuset. Velkommen!

Kulturutvalget, ved Håkon R. Sødal


Del denne artikkel på e-post