Hvem gjør hva av de ansatte?

Hvem gjør hva av de ansatte?

Kirkeverge

Kirkevergen er daglig leder av fellesrådets virksomhet.

Av ansvarsområdene nevnes:

 • personalansvar for fellesrådets ansatte
 • forvaltning av gravferdsmyndigheten
 • vedlikehold av kirkebyggene
 • økonomiansvar for fellesrådet
 • sekretær for fellesrådet med ansvar for å forberede saker og følge opp vedtak
 • kontakt med kommunen knyttet til kommunens ansvar etter kirkeloven

Kirkeverge er Steinar Moen.

Prest

Presten forbereder og leder gudstjenesten og er i stor grad den lokale kirkens ansikt utad. Han møter også enkeltmennesker og familier i dåpssamtaler, før vigsel, ved dødsfall, eller sjelesorg av ulik art. Soknepresten er ansvarlig prest i Greipstad og Finsland, er fast medlem i begge menighetsrådene og i fellesrådet.

Sokneprest er Svein Arve Egeland.

 

Menighetssekretær

Menighetssekretæren er nøkkelperson på menighetskontoret. Av arbeidsoppgavene nevnes:

 • registreringer av alle kirkelige handlinger, ajourhold av Den norske kirkes medlemsregister
 • sekretær for menighetsrådene
 • grunnleggende kontorrutiner
 • koordinering av planer og aktiviteter

Menighetssekretær er Olene Eidså.

 

Kateket

En kateket har ansvaret for undervisning i menigheten. Av arbeidsoppgavene nevnes:

 • konfirmantundervisning og kontakt med skoler og barnehager
 • utvikling av menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne
 • rekruttering og opplæring av frivillige ledere
 • gudstjenester for spesielle grupper.  

Kateketen er Anne Bjørnholmen Øvensen i 90% stilling

Kateket i 10% stilling Håkon R. Sødal

 • Ansvar for voksenundervisning i menighetene

 

Menighetspedagog/Ungdomsarbeider

En menighetspedagog jobber med trosopplæring for barn og unge mellom 0 og18 år. Trosopplæring får økonomisk støtte fra staten gjennom bispedømmerådet. Ungdomsarbeideren har fokus på tilbud til ungdom, med hovedvekt på klubbarbeid i menighetshuset. Av arbeidsoppgavene nevnes:

 • arbeid mot konfirmanter
 • ulike trosopplæringstiltak iht trosopplæringsplan fastsatt av menighetsrådet
 • ungdomsklubben Together og andre tilbud til ungdom i Greipstad menighet

Menighetspedagog er Lasse Braadland og ungdomsarbeider er Silje Spikkeland.

 

Organist

Organisten har ansvar for musikken, og spiller orgel/piano ved gudstjenester, begravelser, vielser og andre arrangementer. I tillegg inviterer organisten andre medvirkende på gudstjenester mv, og arrangerer samlinger med musikalsk innhold. 

Organist er Håkon R. Sødal.

 

Kirketjener

En kirketjener har sitt hovedarbeid knyttet til kirkebygget: Greipstad kirke og Finsland kyrkje. Av arbeidsoppgavene kan nevnes:

 • klargjøring og tilrettelegging før gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer; pynting mv.
 • sørge for renhold og enkelt vedlikehold av hus og utstyr
 • tilpasse oppvarming til bruken
 • deltakelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger med klokkeringing, kunngjøringer, praktiske sider ved gjennomføring.

Kirketjener i Greipstad er Liv Irene Pedersen Sødal, Kirketjener i Finsland er Vegar Jørgensen.


Del denne artikkel på e-post