Jump 2.-4.klasse

Jump er en barneklubb for 2.– 4. klassinger.
Vi er på Greipstad menighetshus mandager i partallsuker kl. 17.30-18.30.  
I tillegg til å ha forskjellige aktiviteter på menighetshuset, skal vi også tilbringe mye tid andre steder.
Vi har et variert program med ulike aktiviteter for både gutter og jenter.

Program våren 2019:

JUMP
Klubb for barn fra 2.-4. klasse.  Møtes annenhver mandag (partallsuker) i kjelleren på menighetshuset fra 17.30-18.30

21. januar:   Ut på tur: Ta med SKØYTER og bål
Ta med: sitteunderlag, drikke/varm drikke
Oppmøte på parkeringsplassen v/ Gratjønn.

4. februar:   Bingo

18. februar: VINTERFERIE

4. mars:        Dans/hoppepute/bowling

18. mars:      Afrikansk aften

1. april:         Hobby-kveld

7. april          Barnas påskefest kl 17.00.  En annerledes gudstjeneste hvor påskebudskapet blir fortalt
                      for barna.

15. april:      PÅSKEFERIE

29. april:       Aktivitetsløype

                    Dårlig vær: aktiviteter inne
Velkommen til fine opplevelser sammen!
Kontingent kr. 50,- pr. person pr. kalenderår til bankkonto nr. 3090.40.97515 eller vipps 126761. Merk betalingen med navn og aktivitet (eks. Anne Andersen Jump).

Ledere:
Elsa Marit Knutsen             tlf. 93038788

Helge Lian                          tlf. 90553752
Berit Nordhassel                 tlf.  98854513
Espen Tangaard                 tlf.  95722724 

 


Del denne artikkel på e-post