Jump 2.-4.klasse

Jump er en barneklubb for 2.– 4. klassinger.
Vi er på Greipstad menighetshus mandager i partallsuker kl. 17.30-18.30.  
I tillegg til å ha forskjellige aktiviteter på menighetshuset, skal vi også tilbringe mye tid andre steder.
Vi har et variert program med ulike aktiviteter for både gutter og jenter.

Program høsten 2018 ser slik ut:

Mandag 03.09     Oppstart, natursti.

Mandag 17.09     Bål-tur til Prestneset. NB. Husk utetøy.
Lørdag 22.09       Velkommen til menighetshusets dag.

Mandag 01.10     Høstferie - ikke Jump denne dagen.

Mandag 15.10     Bingo.

Mandag  29.10    Refleksløype.

Mandag  12.11    "Hip-hop med Silje".

Mandag  26.11    Film-kveld. NB. Varer til ca. kl. 19.15.

Mandag  03.12    Felles avslutning med JOY - grøt.  


Velkommen til fine opplevelser sammen!
Kontingent kr. 50,- pr. person pr. kalenderår til bankkonto nr. 3090.40.97515 eller vipps 126761. Merk betalingen med navn og aktivitet (eks. Anne Andersen Jump).

Ledere:
Elsa Marit Knutsen             tlf. 93038788

Helge Lian                          tlf. 90553752
Berit Nordhassel                 tlf.  98854513
Espen Tangaard                 tlf.  95722724 

 


Del denne artikkel på e-post