Åpent barnetreff

Åpent barnetreff

Åpent barnetreff

Åpningstider:

Hver torsdag, utenom ferier,

kl. 10.00 - 12.00

Sted: kjelleren på Greipstad menighetshus.

Er du hjemme med barn? Da er åpent barnetreff noe for deg.
Vår kateket Anne Bjørnholmen Øvensen er ansvarlig. Her får barna leke,
det er en sangstund som stimulerer barnas utvikling med rim og regler.
Vi serverer gratis lunch. Sjekk ut om dette er noe for deg. 

Vi har egen gruppe på facebook.


Del denne artikkel på e-post