GUDSTJENESTER PÅ PORSMYR

Greipstad menighet arrangerer torsdags-gudstjenester i gjødselkjelleren på Porsmyr klokken 19.30

VÅREN 2019:

Datoer:
Torsdag  24. januar
Torsdag  21. mars
Torsdag   9.  mai

Kaffe i fjøset etter gudstjenesten.
Velkommen til et godt fellesskap!

 

Kontakt
Sokneprest Svein Arve Egeland 45250240

http://www.porsmyrbygdetun.com/


Del denne artikkel på e-post