MØTEBOK FOR FINSLAND SOKNERÅD

MØTEBOK FOR FINSLAND SOKNERÅD

Finsland sokneråd

Møteplan:

Onsdag    30.01.2019  i Finsland bedehus kl. 19.00
Onsdag    27.02.2019  i Finsland bedehus kl. 19.00
Onsdag    03.04.2019  i Finsland bedehus kl. 19.00
Onsdag    05.06.2019  i Finsland bedehus kl. 19.00

  

 


Del denne artikkel på e-post