MØTEBOK FOR GREIPSTAD MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR GREIPSTAD MENIGHETSRÅD

Greipstad menighetsråd

Møteplan våren 2019.

Tirsdag      29.01.2019    kl. 18.30   i Greipstad menighetshus

Tirsdag      26.02.2019    kl. 18.30   i Greipstad menighetshus

Tirsdag      19.03.2019    kl. 18.30   i Greipstad menighetshus

Tirsdag      07.05.2019    kl. 18.30   i Greipstad menighetshus

Tirsdag      11.06.2019    kl. 18.30   i Greipstad menighetshus 

Greipstad menighetsråd
 


Del denne artikkel på e-post