FELLESRÅDETS ØKONOMI

FELLESRÅDETS ØKONOMI

Det er kommunen som etter kirkeloven § 15 har ansvaret for å «utrede», dvs finansiere de oppgavene som fellesrådet har for soknene. I tillegg til overføringen fra kommunen, har fellesrådet noen inntekter knyttet til festeavgift, utleie av kirker og overskudd på gravstell.

 

Her i Songdalen har kommunen og fellesrådet inngått en samarbeidsavtale som innebærer at kommunen forestår drift av kirkegårdene, mens fellesrådet fortsatt har ansvaret som gravferdsmyndighet. Det har også vært vanlig de siste årene at kommunen har stått som byggherre/prosjektleder av større oppgaver som utvendig vedlikehold/maling og utskifting av tak på kirkene, og opparbeidelse av nye gravfelter både ved Greipstad og Finsland kirker.

 

Fellesrådets økonomiforvaltning er regulert i egen forskrift til kirkeloven.


Del denne artikkel på e-post