FINSLAND SOKNERÅD

FINSLAND SOKNERÅD

Finsland sokneråd

Finsland sokneråd består av følgende medlemmer:

Sokneprest:          Svein Arve Egeland                            Tlf. 452 50 240

Nestleder:              Åse Fjeldsgård                                   Tlf. 971 69 810

NMedlem:              Kåre Lauvsland                                  Tlf. 951 01 779

Kasserer:              Eivind Follerås                                   Tlf. 959 18 233

Leder:                   Kine Eikeland                                     Tlf. 464 26 026

Medlem:                Svein Harald Follerås                         Tlf. 970 03 941      

Medlem:                Ruth Grete S. Utsogn                         Tlf. 415 55 516

 

Varamedlem:         Torkel Arild Hagen                             Tlf. 911 29 264

Varamedlem:         Geir Johan Åsen                                Tlf. 959 36 724

Varamedlem:         Maria Therese Dahle                         

Varamedlem:         Signe Torhild Kvåle


Del denne artikkel på e-post