FELLESRÅDETS MEDLEMMER

FELLESRÅDETS MEDLEMMER

Fra Greipstad sokn:

Magne Jortveit (nestleder), tlf 91373682, Epost: magnejor@frisurf.no

Rannveig Høye, tlf 93223301, Epost: rahoye@gmail.com

varamedlem

Siri Koland, tlf 91609962, Epost: s-kolan@online.no

 

Fra Finsland sokn:

Svein Harald Follerås (leder), tlf 97003941, Epost. shfolleras@ymail.com

Grete S. Utsogn, tlf 41555516, Epost: totto-u@hotmail.com

varamedlemmer

Torkil Hagen, tlf 91129264, Epost: torkelahagen@gmail.com

Kine Eikeland, tlf 46426026, Epost: kine.v.sol@gmail.com

 

Kommunens representant:

Kjetil Aasen, tlf 90056640, Epost: kjetil@blomstergrossisten-sor.no

varamedlem

Jan Erik Tønnesland, tlf 41499000 ,Epost: jetprivat@gmail.com

 

Oppnevnt av biskopen

Svein Arve Egeland (sokneprest), tlf 45250240, Epost: svein.arve.egeland@gfm.no

varamedlem

Per Ragnar Haraldstad (prost), tlf 95108788, Epost: prh@mandal.kirken.no

 

Kirkevergen (daglig leder av fellesrådets virksomhet) er saksbehandler og sekretær for fellesrådet.


Del denne artikkel på e-post