GREIPSTAD MENIGHETSHUS

GREIPSTAD MENIGHETSHUS

Greipstad menighetshus stod ferdig i februar 2012. Greipstad menighet har ca. 80 % av sitt menighetsliv i dette huset. Det har vært en stor berikelse for hele menigheten å få huset ferdig.

Aktiviteter som foregår her er:

ÅPENT BARNETREFF

Har åpent hver tirsdag og torsdag i kjellerstuen. Alle som er hjemme med små barn er velkommen her. Dette er et tilbud på dagtid.

KNERTEKOR

Kor og aktivitetsklubb fra 2 – 6 år. Samling annenhver mandag i kjelleren.

JUMP

For 7 år og ut fjerde klasse. De har samlinger her på huset 2. hver mandag. Forskjellige tema hver gang. Samarbeider med Knertene om felles middags-dager etc.

JOY

Er et kor for barn fra 2. klasse og eldre. Øver på menighetshuset i storsalen annenhver mandag fra kl. 17.30 - 18.30.
Vi har samarbeid med JUMP og Knertekoret med avslutninger o.l. VELKOMMEN.

TOGETHER

Er en ungdomsklubb for aldersgruppen 8 kl. til og med 10 kl. Samling hver fredagskveld hvor de har andakt, kiosk og forskjellige spill på programmet. Samler ca. 60-70 ungdommer.

BØNNESAMLING

Har vi hver torsdag fra kl. 11.00 – 12.00 i «Det stille rom» på menighetshuset. Åpent for alle.

RESTART MASS CHOIR

Er et kor som består mest av «gamle» Con-Amore medlemmer. De har samlinger her på huset 2. hver onsdag. Koret har ca. 60 medlemmer.

GUDSTJENESTER

Har vi i Greipstad kirke, her i menighetshuset og på PORSMYR bygdetun.

SØNDAGSSKOLE

I Greipstad har vi søndagsskole ca. 4 ganger hvert semester (helst når det er dåp i kirken), barna går ut i begynnelsen av gudstjenesten og har et eget opplegg under preken. De kommer tilbake mot slutten av gudstjenesten.

ERFARING FRA VIRKELIGHETEN

Dette er et tilbud til voksne. Menigheten får bli kjent med forskjellige personer som har opplevd til dels sterke ting i sine liv.

TROSOPPLÆRING

De ansatte har hovedansvar for forskjellige trosopplæringstiltak i løpet av hele året.

 

 

Fra ”Bethel bedehus” til ”Greipstad Menighetshus”

”Bethel bedehus” har vært eid av Greipstad Misjonsforeningen og stått på Fagermoen i snart 100 år. Bethel har hatt stor betydning for folk i Greipstad (det er nok å nevne Con Amore, H.A., Junior og Yngres).

Etter hvert ble virksomheten så stor at det trengtes større og mer tjenlige lokaler. Bygget trengte også til betydelig vedlikehold.

Etter at Greipstad Menighetsråd tok over Bethel bedehus h-2007, arbeidet derfor Menighetsrådet videre med en utbygging/nybygging til

"Greipstad Menighetshus".

Menighetsrådet ønsker at det nye menighetshuset skal være et brukshus for hele bygda. Det skal være et hus som favner de positive sidene ved livet. Her skal det være mer enn møter: her skal folk møtes!

Ved siden av menighetens egne arrangementer vil kommune, lag, foreninger og privatpersoner få leie gode lokaler til konserter, møter, selskaper, kurs og konferanser m.m.

Det er menighetsrådets ønske at ”Greipstad Menighetshus” skal være et

”hus for hele bygda”.

Hjertet i det nye bygget er storsalen i 1. etasje med plass til ca. 200. Sammen med lille-sal og galleri kan storsalen romme ca. 400 mennesker. I underetasjen har vi ungdomskjeller, kjellerstue, kjøkken, lager, undervisningsrom og øvingsrom for sang/musikk.

 

Hvordan er huset finansiert?

 • Faste givere og større gaver fra privatpersoner.
 • Inntekter fra Bruktbutikken i Brennåsen. 
 • Gave fra bygdas banker.
 • Bidrag fra Songdalen kommune (mot at de kan låne huset gratis 4 ganger pr. år i 5 år).
 • Utleie til mange typer formål, foredrag, konferanser, lukkede selskaper mv.
 • Kommunen leier kontor til de ansatte.
 • Lån i banken på ca. kr. 3 mill.

Hvilke arbeidsoppgaver har vi utført selv?

 • I hovedetasjen har vi malt alt selv. I noen rom har vi også lagt gulv.
 • I underetasjen har vi gjordt ALT selv. Fra en «råkjeller» til det den har blitt i dag.
 • Vi har utført dugnadsarbeid på huset i 6.429 timer. Det tilsvarer ca. 3,6 årsverk. Vi har hatt dugnadsteam både formiddag og kveld i ca. 8 mnd. Deretter 1 team som mest har bestått av pensjonister. De har jobbet på dagtid. Vi har jobbet dugnad i ca. 14 mnd.
 • Vi har vaktmester/vasketeam som jobber dugnad. Det blir vasket fast 1 gang pr. uke. Alle som bruker huset må tørr-moppe etter seg når de har brukt det. Dette gjelder også de som leier huset.

 

Ved spørsmål om leie av Greipstad menighetshus ta kontakt med Janne Slotte tlf. 90 13 16 33
Send epost til Janne 
Husleiepriser for Greipstad Menighetshus
Husregler for Greipstad Menighetshuset


Del denne artikkel på e-post