GREIPSTAD KIRKE

GREIPSTAD KIRKE

Greipstad kirke ligger i krysset ved Tronstadvegen og Birkenesvegen, på motsatt side av elven fra Nodeland sentrum. Ingen vet sikkert hvor lenge det har vært kirke i Greipstad, men på den minste av kirkeklokkene står årstallet 1617, så en antar det har vært kirkebygg her siden den gang.

LANGKIRKE I EMPIRESTIL

Kirka er tegnet i 1826 av ingeniøroffiser Arild Sibbern og er bygget som langkirke av laftet tømmer i empirestil.

Den er kledd med stående panel og har et kraftig tårn som avsluttes med et stort trekors, hvor spiret til den gamle kirka er festet. På toppen av kirkespiret står årstallet 1738 og det er en av de få tingene som er igjen fra den gamle kirka.

Greipstad kirke er en av de best bevarte kirkene som er bygget i denne stilen.    

Kirka ble bygd ferdig i 1828 og dette årstallet står oppe under taket når du kommer inn. Den ble innviet 8. februar 1829 av prost Fabritius.

En del av de historiske data om nåværende kirke kommer fra opptegnelser funnet på en farm i Minnesota i USA. Det var emigranter fra Magnusdalen på Nodelandsheia som hadde disse med seg.

Alteret er utført etter de vanlige barokke motiver, meniske empiredetaljer. Av utsmykking som har kommet til i de senere år, nevnes antependiet som dekker forsiden av alteret, med motiv fra nattverden. Dette er laget av kunstneren Else Marie Jakobsen. Hun har også laget motiver i billedvev i selve altertavlen. Motivene er fra korsfestelsen og oppstandelsen. Og i sidefeltene er det satt inn to engler.

I 1914 fikk kirka et orgel som ble plassert til venstre for alteret. I 1954 ble det kjøpt inn et nytt orgel som ble plassert oppe på galleriet.

Kirka har omlag 300 sitteplasser. Tidligere var det lukkede nummererte benkerader, men disse er nå byttet ut med åpne benker. Prekestolen som er sylindrisk, står på sydveggen. Kirken er innvendig malt i duse farger - alt er med til å skape et lunt interiør.

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post