VIELSE

VIELSE

Har dere bryllupsplaner? 

Kirkemøte vedtok 30.januar 2017 å innføre ny vigselsliturgi for likekjønnede par. Den gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke fra 1. februar 2017. 
 
Det betyr at også likekjønnede par som ønsker å gifte seg i Songdalen, kan gjøre det nå. Den norske kirke har nå to liturgier for inngåelse av ekteskap. Den tradisjonelle hvor mann og kvinne nevnes spesielt, eller den nye som kan brukes av alle par.  Vi gjør oppmerksom på at vår lokale sokneprest ikke ønsker å bruke den nye liturgien av 2017.  Dersom det skjer, vil prosten finne en prest som kan gjøre det. 

En ekteskapsinngåelse kan skje borgerlig eller kirkelig. Juridisk sett er det ingen forskjell mellom borgerlig og kirkelig vigsel, men en kirkelig vigsel har et kristent perspektiv i tillegg til den juridiske siden: Det blir lest bibeltekster om ekteskapet og bedt for dem som gifter seg.
 
Ektepar som er viet borgerlig, kan i ettertid velge å ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.
 
Noen lurer på om det er mulig å ha vielsen utendørs. I våre menigheter er det ingen godkjente vigselssteder ute. Det betyr at det ikke er anledning til å bli viet utenfor kirkene hvis dere ønsker en prest fra Den norske kirke. Det gjelder også hvis dere kjenner en annen prest som kan tenke seg å gjennomføre vielsen.
 
Ta kontakt med menighetskontoret dersom dere ønsker å vie dere i Greipstad eller Finsland kirke.


Del denne artikkel på e-post