KONFIRMASJON

KONFIRMASJON

Konfirmasjon i menighetene i Songdalen

Midt i ungdomsskoletida inviterer kirken til konfirmasjon. Ordet konfirmasjon betyr stadfestelse. Kirkens konfirmasjon vil stadfeste dåpen: Den gjelder fortsatt! Det er stor variasjon fra menighet til menighet hvordan konfirmasjonstiden legges opp. Greipstad og Finsland tilhører Mandal prosti, og her har vi gått sammen om å lage en stor konfirmantleir midt på sommeren, med over 300 ungdommer. 

Hvem kan være konfirmant i kirken?

Kirkekonfirmasjon er for helt vanlige ungdommer, for alle som ønsker å lære mer om livet og om den kristne tro. Er du nysgjerrig på livet og ønsker å utforske og utfordre deg selv og undersøke hvem Jesus er, da er konfirmasjon i Den norske kirke i Songdalen det rette… 

Du er velkommen med tro og tvil og egne tanker og holdninger.

For å bli konfirmert  må du være døpt og medlem av Den norske kirke, (evt. Den Evangelisk Lutherske Frikirke). Det er etter hvert ganske vanlig, og fullt mulig å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Påmelding til neste års konfirmasjon vil i hovedsak skje gjennom påmelding via menighetens nettside. Lenke til påmelding kommer her. Menighetene i Songdalen vil fortsette å sende ut invitasjon til neste års konfirmanter i forbindelse med at det åpnes for elektronisk påmelding. 

Les mer om konfirmasjon i kirken her.

Påmelding Finsland finner du her!

Påmelding Greipstad finner du her!

Invitasjonen 2019 som er sendt ut i posten til konfirmantene i Songdalen finner du også her!

Konfirmantprogrammet for 2018/19 finner du her.

Program for Finsland!
Program for Greipstad!
Kopi av gudstjenestelogg finner du her!
Skjema for medlemsskap i trosopplæringsorganisasjonen Hekta (som vi samarbeider med) finner du her!
Medlemsavgiften på kr. 100,- (for 2018-19) kan betales med VIPPS nr. 136152 (Songdalen kirkelige fellesråd). Merk betalingen med konfirmantens navn og menigheten som konfirmanten tilhører.

Har du ennå ikke meldt deg opp til konfirmasjon og ønsker å være konfirmant i Greipstad eller Finsland ta kontakt med oss på menighetskontoret. Tlf.  97 40 45 00 eller klikk her for å sende oss en epost

En oversikt over Bibelens bøker finner du her! (med sidetall i fra konfirmantbibelen 2011 Bokmål)

Skjema for medlemskap i trosopplæringsorganisasjonen Hekta som vi i Songdalen samarbeider med finner du her! (Det er sendt ut i posten til alle konfirmanter 2018/19)

Konfirmanter skal være med på 3 valgfrie gudstjenester (i tillegg til presentasjonsgudstjeneste, temagudstjeneste og selve konfirmasjonen). Skolegudstjenesten før jul teller ikke i denne sammenhengen. Under gudstjenesten skal konfirmantene fylle ut litt informasjon fra gudstjenesten (3 skjema er sendt ut i posten). Kopi av skjema finner du her!


Del denne artikkel på e-post