DÅP

DÅP

Slik går du frem for å bestille dåp

Se f.eks i kalenderen eller på gudstjenestelista og finn noen aktuelle datoer. Ta så kontakt med menighetskontoret på tlf: 974 04 500 eller benytt skjema (klikke på linken "påmelding til dåp" for å avtale dåp. Dersom du ønsker dåp i en annen menighet, tar du først direkte kontakt med menighetskontoret der og avtaler dato og kirke. Deretter tar du kontakt med oss. Dåpssamtale og papirer ordnes i den menigheten der dere bor. I dåpssamtalen går presten gjennom alt det praktiske som dere trenger å vite, og snakker med dere om hva dere tenker om å døpe barna deres. Til samtalen tar dere med fødselsattest fra Folkeregisteret + faddernes navn, adresse og fødselsår.

Påmelding til dåp

Kort tid etter at skjemaet er levert, vil dere få en bekreftelse fra oss, og vi avtaler en dåpssamtale.

 

Hva er dåp?

Dåp er et bad der vi ved vann og bønn blir tatt inn i Guds familie, og blir Guds barn.  I dåpen blir vi vi også medlem av den norske kirke.

Når vi sier at man blir Guds barn i dåpen, handler det også om at Gud omslutter den døpte med sin omsorg og alltid vil være med han/henne. Det står i Bibelen at Den Hellige Ånd tar bolig i oss når vi blir døpt. Det betyr at Gud er med oss i alt som skjer gjennom hele livet.

 

Hva får vi i dåpen?

Bibelen forteller oss at dåpen gir syndenes forlatelse, frelse fra døden og djevelen og gir oss evig salighet til alle som tror på Jesus.

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  (Joh 3.16)

Dåp i gudstjenesten

Dåp er i utgangspunktet en offentlig handling og skal skje i en gudstjeneste. Vi kan gjøre unntak fra denne regelen ved spesielle behov. Det kan for eksempel være helsemessige årsaker til at barnet eller noen i familien ikke kan være med på en vanlig gudstjeneste. Dersom dere ønsker dåp utenom vanlig gudstjeneste, har dere en samtale med presten og finner ut av det.

Faddere

Den som døpes må ha 2-6 faddere. Fadderne må ha fylt 15 år og være medlem av Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn som praktiserer barnedåp.  Minst to må være til stede ved dåpshandlingen i kirka. Fadderne er vitner om at barnet er døpt og blir sammen med foreldrene utfordret til å bidra til at barnet kan få vokse og leve i den kristne troen.  

 

Trosopplæring

Som oppfølging av dåpen har Greipstad og Finsland menighet gode tilbud til barn og unge, med søndagsskoler, barnegrupper, yngres, ungdomsforening og kor av ymse slag.

 

I tillegg får alle medlemmer av Greipstad og Finsland menighet mellom 0 og 18 år invitasjoner til samlinger med trosopplæring i kirka. Disse samlingene er skreddersydd for de ulike aldersgruppene og inneholder en god blanding av lek og læring. Mer informasjon om menighetens trosopplæring og aktiviteter for barn og ungen finner dere her på hjemmesida vår. For å gjøre det enklere for barnefamilier å komme til gudstjeneste, er det en barnekrok i Greipstad og Finsland kirke hvor barna kan sitte og tegne eller lese med foreldrene i nærheten. På menighetshuset i Greipstad er det et eget rom hvor barn kan være under gudstjenesten.

 

Dåp av eldre barn, ungdommer og voksne

I Den norske kirke døper vi som regel babyer. Dersom noen av ulike grunner har ventet med dåp, døper vi også både eldre barn, ungdommer og voksne. Du er hjertelig velkommen til å bli døpt uansett alder.

 

Konfirmasjon er Guds bekreftelse på de løftene han gir i dåpen. Derfor er det naturlig å bli døpt før man konfirmeres. Dersom konfirmanten ikke er døpt, finner vi en måte å gjennomføre dåpen på som oppleves greit for konfirmanten. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål om dette!


Del denne artikkel på e-post