• Klokkejubileum 3
  • Klokkejubileum 2
  • Klokkejubileum 1
  • FINSLAND KYRKJE ALTER
  • FINSLAND KYRKJE
  • GREIPSTAD KIRKE

KALENDER


Siste nytt

Klokke- og reformasjonsjubileum

   Les mer...

Nytt BARNEKOR i Greipstad menighet

NYTT KOR I GREIPSTAD I slutten av august startet et nytt KOR i Gr...   Les mer...

Luther og bildet

   Les mer...

VIPPS

VIPPS nr vårt er 126761    Les mer...